WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE

PŁATNEGO PARKOWANIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Stawki opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie wynoszą: dla podstrefy A:

 

Opłaty jednorazowe

Wysokość opłaty w zł

Dla posiadaczy karty abonamentowej Parking+

Dla pozostałych użytkowników Strefy

1) za pierwsze 1/2 godziny

0,50

1,00

2) za pierwszą godzinę

1,50

2,00

3) za drugą godzinę

1,80

2,40

4) za trzecią godzinę

2,10

2,80

5) za czwartą i kolejną godzinę

1,50

2,00

6) za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy

10,00

15,00

Opłaty abonamentowe miesięczne dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za pierwszy pojazd

20,00

2) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za każdy następny pojazd

120,00

3) § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały - za każdy pojazd

120,00

4) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

5,00

Opłata abonamentowa kwartalna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

8,00

Opłata abonamentowa półroczna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

10,00

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za pierwszy pojazd

120,00

2) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za każdy następny pojazd

600,00

3) § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały - za każdy pojazd

600,00

4) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

15,00

5) § 3 ust. 2 pkt 6 - za każdy pojazd (abonament Parking+)

20,00

Opłaty zryczałtowane

Wysokość opłaty w zł

miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjonowania Strefy

500,00

 

 

Stawki opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie wynoszą dla podstrefy B:

 

Opłaty jednorazowe

Wysokość opłaty w zł

1) za pierwszą godzinę

1,00

2) za drugą godzinę

1,20

3) za trzecią godzinę

1,40

4) za czwartą i kolejną godzinę

1,00

5) brak możliwości wniesienia jednorazowej opłaty za całodzienny postój

-

Opłaty abonamentowe miesięczne dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za pierwszy pojazd

10,00

2) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za każdy następny pojazd

90,00

3) § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały - za każdy pojazd

60,00

4) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

5,00

Opłata abonamentowa kwartalna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

8,00

Opłata abonamentowa półroczna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

10,00

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w zł

1) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za pierwszy pojazd

60,00

2) § 3 ust. 2 pkt 1 i 4 uchwały - za każdy następny pojazd

350,00

3) § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały - za każdy pojazd

350,00

4) § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

15,00

5) § 3 ust. 2 pkt 6 - za każdy pojazd (abonament Parking +)

20,00

Opłaty zryczałtowane

Wysokość opłaty w zł

miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjonowania Strefy

500,00

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-22 11:44:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-22 11:47:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki