Organy, kompetencje

DYREKTOR

Szymon Michalak


e-mail: szymon.michalak@tomaszow-maz.pl
telefon: 44 710 57 42 sekretariat
fax: 44 710 67 09

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jakub Zięba


e-mail: jakub.zieba@tomaszow-maz.pl
telefon: 44 710 57 42 sekretariat
fax: 44 710 67 09

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel


e-mail: malgorzata.wrobel@tomaszow-maz.pl
telefon: 44 710 52 04
fax: 44 710 67 09

 

ZASTĘPCA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Małgorzata Matecka

 

e-mail: m.starosta@tomaszow-maz.pl

telefon: 44 710 52 04

 

Struktura organizacyjna

 

ZDiUM posiada strukturę organizacyjną składającą się z komórek organizacyjnych zgrupowanych w pionach:

1) Pion Dyrektora (symbol: „DN”);

2) Pion Zastępcy Dyrektora (symbol: „DU”);

3) Pion Głównego Księgowego (symbol: „NGK”).

W skład Pionu Dyrektora wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach:

1) Dział Administracyjno – Gospodarczy (symbol: „NAG”), w ramach którego wydziela się Grupę Remontową - kierowaną przez Kierownika Grupy podległemu Kierownikowi Działu;

2) Dział Komunikacji i Targowisk Miejskich (symbol: „NKM”), w ramach którego wydziela się:

- Biuro Targowisk Miejskich (symbol: „NTM”);

3) Samodzielne stanowisko ds. BHP (symbol: „NBH”);

4) Służba informatyczna (symbol: „NSI”);

5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (symbol: „NBI”);

6) Radca prawny.

W skład Pionu Zastępcy Dyrektora wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta (symbol: „NID”), w ramach którego wydziela się Zespół ds. Robót Publicznych – kierowany przez Kierownika Zespołu podległemu Kierownikowi Działu;

2) Administracja Cmentarza Miejskiego (symbol: „NIC”);

3) Administracja Schroniska dla bezdomnych zwierząt (symbol: „NIS”).

Pion Głównego Księgowego składa się z Działu Księgowości i Kadr (symbol: „NKK”), w ramach którego wydziela samodzielne stanowisko ds. kadr .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2016-03-15 14:34:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Anita
(2022-04-06 09:33:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki