Rok 2016

Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Magdaleny, ulicy Na Skarpie oraz ulicy Szewskiej stanowiących drogi wewnętrzne w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

 

Zarządzenie nr 15/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim, tj. z sięgaczy ulicy Kwiatowej stanowiących drogi wewnętrzne w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Glinianej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2016 z dnia 8 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Leśnej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza elektrycznego kablowego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Leśnej 14.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 z dnia 8 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 18/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Lecha stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza elektrycznego kablowego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Lecha 12.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2016 z dnia 8 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Radosnej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. kabla elektroenergetycznego.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016 z dnia 8 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Wodnej stanowiących drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016 z dnia 8 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Ligi Morskiej i Rzecznej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego kablowego do budynku socjalnego OSiR zlokalizowanego przy ulicy Nowowiejskiej 11/27.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2016 z dnia 21 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 22/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Leśnej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego kablowego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Leśnej 9/13.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2016 z dnia 21 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Zarządzenie nr 23/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Jolanty stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Ludwikowskiej 78.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2016 z dnia 21 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Romana stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Romana 2.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2016 z dnia 21 marca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Zarządzenie nr 25/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Poprzecznej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Poprzecznej 4.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Lucyny stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Lucyny 5.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Wąwalskiej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Wąwalskiej 25A.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.


Zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Dąbrowskiej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Dąbrowskiej 93L.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2016 z dnia 9 maja 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 33/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Grzegorza stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Grzegorza 5.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 z dnia 16 maja 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 34/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Spalskiej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Spalskiej.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2016 z dnia 16 maja 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 37/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Wolnej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanej przy ulicy Wolnej 25a.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 38/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Dzieci Polskich stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym pylonu reklamowego dwustronnego.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 39/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Smugowej stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym przyłącza ciepłowniczego do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Smugowej 47 i ulicy Smugowej 49.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 40/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Ściegiennego stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanej przy ulicy Ściegiennego 10.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 41/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Ściegiennego stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji zlokalizowanej przy ulicy Głównej 53.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 44/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Jolanty stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Jolanty 5/7.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 45/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Anny stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Anny 5.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 46/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Haliny stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Haliny 9/11.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 47/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza ulicy Dąbrowskiej stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Dąbrowskiej 93Ł.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 48/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Smugowej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. kanału sanitarnego do posesji zlokalizowanych przy ulicy Smugowej 37 i ulicy Smugowej 37A.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 49/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Kruczej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Kruczej 28.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 50/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Krańcowej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Krańcowej 9.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 51/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Bogumiła stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Bogumiła.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 52/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Zajęczej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Zajęczej 9.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 53/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Żwirowej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza wody do posesji zlokalizowanej przy ulicy Żwirowej 14.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 54/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Odkrywkowej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanej przy ulicy Odkrywkowej 25.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 55/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Celiny stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Celiny 8 i ulicy Celiny 8A.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 59/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Siedmiodomki stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza energetycznego do posesji zlokalizowanej przy ulicy Siedmiodomki 4/6.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2016 z dnia 4 października 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 61/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Ciasnej stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2016 z dnia 27 października 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 63/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. ulicy Widok stanowiącej drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. przyłącza gazu do posesji zlokalizowanej przy ulicy Widok 15.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.Zarządzenie nr 65/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj. sięgacza z ulicy Wincentego Witosa stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie nr 66/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, tj.  ulicy Bolesława Chrobrego stanowiącego drogę wewnętrzną w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, tzn. sieci gazowej wraz z przyłączami.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Zarządzenie nr 68/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Zarządzenie nr 69/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej prowadzącej procedurę naboru na stanowisko inspektora w Dziale Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 

 

Wytworzył:
Tomasz Surmański
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2017-01-11 13:19:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2017-01-11 13:41:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki