Komunikaty MZK

 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH GMINNA I HUBALA

Od 16 kwietnia 2024 r. dla autobusów linii nr 37 i 38 w związku z wycofaniem z ulic Gminna i Hubala świateł drogowych nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusów m.in. poprzez opóźnienie kursów z Ciebłowic i likwidację postoju autobusu MZK na przystankach: Wąwał i Radomska.

W Ciebłowicach i na ulicach Gminna i Hubala wywieszone zostały rozkłady jazdy obowiązujące od wtorku 16 kwietnia br.

Dla pozostałych przystanków obowiązuje dotychczasowy rozkład za wyjątkiem kursów:

linia 37

- w dzień powszedni:

- kursy z przystanku Warszawska MZK z godz.: 4:12 zmiana na 4:24 i z godz.: 5:08 na 5:27 (kursy do Ciebłowic),

- kurs z przystanku Radomska godz.: 23:08 na 23:00 (kurs do Starzyc),

- w soboty – kurs z przystanku Warszawska MZK z godz.: 4:15 zmiana na 4:32 (kurs do Ciebłowic),

linia 38

- w dniu powszednim kurs z Piaskowej do Ciebłowic z godz.: 11:52 zmiana na 12:00.


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIACH

16, 17 i 18 kwietna 2024 r. – tymczasowe zmiany tras linii MZK.

W dniach 16 kwietnia (wtorek) oraz 17 kwietnia (środa) 2024 r. w związku pracami drogowymi na ulicy E. Orzeszkowej, w godzinach 7:00 - 17:00 zostaną zmienione trasy przejazdu linii nr: 6, 34 i 39.

Prace na ulicy E. Orzeszkowej prowadzone będą na odcinku pomiędzy Rondem gen. Andersa (skrzyżowanie ulic E. Orzeszkowej i Szerokiej), a Rondem Żołnierzy Wyklętych (skrzyżowanie ulic Zawadzka i E. Orzeszkowej). Na czas trwania prac linie nr 6, 34, i 39 zmienią trasy:

W godz.: 7:00 – 17:00:
- linia nr 6 od dworca przejazd ulicami: Dzieci Polskich, Zawadzką z nawrotem na Rondzie Żołnierzy Wyklętych, dalej przejazd ulicą Dzieci Polskich do ulicy Warszawskiej, powrót na stałą trasę. Podczas objazdu nie będą obsługiwane przystanki przy ulicy E. Orzeszkowej i przy ulicy Szerokiej;

- linia nr 34 – kursy z trasą przejazdu ulicami: Szeroka, E. Orzeszkowej, Zawadzka i Dzieci Polskich wykonywane będą z przejazdem ulicami: Dzieci Polskich, Zawadzka, nawrót na Rondzie Żołnierzy Wyklętych, dalej przejazd ulicą Dzieci Polskich do ulicy Warszawskiej, powrót na stałą trasę;

- linia nr 39 - kursy od pl. Kościuszki do ulicy Legionów stałą trasą, dalej objazd ulicami: Szeroka, Warszawska, Dzieci Polskich i od Zawadzkiej stałą trasą.

Opisane trasy objazdowe dotyczą obu kierunków. Po trasie objazdu obsługiwane są wszystkie przystanki.

W dniach 17 kwietnia (środa) oraz 18 kwietnia (czwartek) 2024 r. w związku z wykonywaniem robót gwarancyjnych na rondach, zostaną tymczasowo zmienione trasy przejazdu autobusów MZK.

Prace remontowe na rondach będą przeprowadzane w godz.: 08:00 – 14:00 w dniu 17 kwietnia na Rondzie R. Dmowskiego (skrzyżowanie ulic prez. Mościckiego i Nowowiejskiej), a w dniu 18 kwietnia na Rondzie Ewy Demarczyk (skrzyżowanie ulic Mireckiego i Szczęśliwej).

 W dniu 17 kwietnia (środa) w związku z remontem drogi na Rondzie R. Dmowskiego w godz.: od 08:00 do 14:00 zostaną tymczasowo zmienione trasy linii nr: 1, 3, 6, 8, 9, 33, 37 i 38.

Na czas prac nie będą obsługiwane przystanki przy ulicy prez. Mościckiego (Urząd Gminy, ZUS, bank i Urząd Miasta). Przebieg tras:

- linia nr 1- kursy odbywać się będą z pominięciem przystanków przy ul. Niskiej i Mireckiego – Urząd Skarbowy, przejazd ulicą Zacisze do Mireckiego i dalej stałą trasą (na przystanku Mireckiego NŻ – ewentualny postój do czasu odjazdu wg rozkładu),

- linie nr.: 3, 8, 9, 33 i 38 – przejazd ulicą św. Antoniego (z pominięciem obsługi przystanków przy ulicach: prez. Mościckiego i B. Głowackiego),

- linia nr 6 – przejazd od ul. Niskiej ulicami B. Głowackiego św. Antoniego i dalej stałą trasą,

- linia nr 37 – przejazd od Mireckiego ulicami: Zacisze, Mazowiecka, św. Antoniego do ulicy Warszawskiej i dalej stałą trasą.

UWAGA kurs wg stałego rozkładu z Ciebłowic godz.: 12:53 z powodu wydłużenia trasy przejazdu zostanie przyspieszony na godz.: 12:47 celem umożliwienia dojazdu do pracy. Dla pozostałych kursów odjazdy z przystanków po objeździe będą opóźnione.

W dniu 18 kwietnia (czwartek) w związku z remontem Ronda Ewy Demarczyk (skrzyżowanie ulic Mireckiego i Szczęśliwej) w godz.: od 08:00 do 14:00 zostaną tymczasowo zmienione trasy linii nr: 1, 3, 9, 12, 33 i 37.

Na czas prac nie będą obsługiwane przystanki przy ulicach Mireckiego, Szczęśliwej i Zacisze. Przebieg tras:

- linia nr 1 – od dworca przejazd do ulicy Ks. Popiełuszki i dalej objazd ulicą Nowowiejską do ulicy B. Głowackiego, dalej stałą trasą. Na ulicy Niskiej ewentualny postój do odjazdu wg rozkładu,

- linie nr 3, 9, 12 i 33 – przejazd od ulicy Mazowieckiej ulicami: Jałowcowa, Piękna, Niska, Nowy Port do ulicy Mireckiego, dalej stałą trasą,

- linia nr 37 – przejazd od ulicy Mościckiego ulicami: B. Głowackiego, Niska, Zacisze, Jałowcowa, Piękna, Niska do ulicy Nowy Port. Od ulicy Białobrzeskiej stałą trasą.

Opisane trasy objazdowe dotyczą obu kierunków, po trasie objazdu obsługiwane są wszystkie przystanki plus dodatkowe przystanki przy ul. Jałowcowej (przy skrzy. z ulicą Zacisze).


29.01.2024 r.

Zmiana trasy linii numer 38 z powodu remontu ul. Gminnej i Hubala

W związku z zamknięciem przez wykonawcę ul. Gminnej i Hubala w Białobrzegach (dla zachowania bezpieczeństwa korzystających z drogi), informujemy o zmianie trasy przejazdu linii numer 38 dla kursów do (z) Ciebłowic w dniach od 30.01.2024 do dnia 02.02.2024.

Przejazd ulicą Gminną i przez skrzyżowanie z ul. Hubala w obu kierunkach będzie niemożliwy – droga zamknięta w godzinach od 7:30 do 16:00 ze względów bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót kanalizacyjnych.

Kursy linii 38 z centrum do (z) Ciebłowic przejazd do Białobrzeg wg stałego rozkładu, od ulicy Wąwalskiej zostaną skierowane ulicą Opoczyńska do pętli w Białobrzegach, (dla obu kierunków) początek kursów od pętli z obsługą przystanków przy ulicy Opoczyńskiej.

Zmiana trasy linii 38 dotyczy kursów :

- z centrum (przystanek Mościckiego UG) w kierunku Białobrzeg:

- godz.: 7:24 (kurs do Ciebłowic Małych) , 8:29, 12:12, 13:29, 14:52,

- z Ciebłowic w kierunku centrum:
- godz.: 8:04 (z Ciebłowic Małych), 9:07, 12:45, 14:07, 15:38.

Uwaga:

- na czas zmiany trasy odjazdy linii 38 z przystanku Wąwalska (Radomska) będą opóźnione w stosunku do czasu rozkładowego aby od Wąwału odbywały się już wg stałego rozkładu jazdy.

Odjazdy linii nr 38 z przystanku Opoczyńska 151 o godz.: 8:15, 9:18, 13:02, 14:15, 15:49

Na czas zamknięcia przejazdu przystanki przy ulicach Gminna i Hubala oraz w Ciebłowicach nie będą obsługiwane.

Kursy linii 37 w relacji do (z) Ciebłowic będą wykonywane poza wyznaczonym czasem zamknięcia przejazdu ulicą Gminną, odbywają się więc stałymi trasami.

Za utrudnienia przepraszamy

 


Wnioski mieszkańców zrealizowane. Nowy rozkład jazdy MZK od 15 stycznia 2024 r.


15 stycznia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy MZK. Jego głównym założeniem jest koordynacja sieci połączeń, wprowadzenie na wspólnych odcinkach tras cykliczności i przemienności kursów autobusów różnych linii, tak aby odpowiadał potrzebom mieszkańców zgłoszonym podczas konsultacji społecznych prowadzonych między 18 września 2023 r. a 9 października 2023 r.

Do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wpłynęło od mieszkańców 458 wniosków dotyczących projektu nowego rozkładu jazdy. Wprowadzono 80% zmian proponowanych we wnioskach.

Dodatkowych informacji dotyczących nowego rozkładu jazdy udzielą pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod nr telefonu 44 710 51 53 oraz pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. pod nr telefonu 44 712 14 11.

Szczegóły wprowadzonych zmian:

Nowa koncepcja rozkładowa pozostawia dotychczasową numerację linii, dodatkowo wprowadzając nową linię 4 A. Dotychczas obsługiwane linie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, ulegają pewnym modyfikacjom. Linie: 7, 12, 31, 32, 39, 40 pozostają bez zmian tras przejazdu.

Linia 1 – kursy pomiędzy pętlami: dworzec i Dąbrowa; po trasie dodatkowa obsługa ulic: Chopina, Skłodowskiej – Curie (dzięki temu wprowadzone zostają połączenia pomiędzy cmentarzami), Mireckiego Urząd Skarbowy, Niska. Dodatkowo dla wybranych kursów obsługiwane będą przystanki przy ulicy Dzieci Polskich.

Linia 2 – nowa trasa prowadzić będzie ul. gen. Grota Roweckiego z pominięciem ul. Konstytucji 3 Maja. Wybrane kursy obsługiwać będą:

a) trasę do przystanku: Smardzewice – Zalew (dalej kurs kontynuowany jako linia nr 40 do dworca),

b) trasę rozpoczynającą się linią nr 45 do przystanku Swolszewice Małe Borki I, dalej kontynuowaną jako kurs linii nr 2 od Swolszewic Małych do centrum - połączone kursy po godzinie 22 zabezpieczą powroty dla mieszkańców Dąbrowy, Wiaderna i Nagórzyc.

Linia 3 – nowa trasa prowadzić będzie ul. prez. Mościckiego i Głowackiego z pominięciem ul. św. Antoniego. Linia ta zostanie skonsolidowana z linią nr 33. Część jej kursów zostanie przejętych przez linię 33.Linia 3 nie będzie kursować w niedziele.

Linia 4 – nowa trasa częściowo przejmie obsługę Białobrzeg od linii nr 8 z zachowaniem interwałów 60 minutowych. Rozwiązanie to wprowadzi połączenie Białobrzeg i Ludwikowa ze szpitalem.

Linia 4 A - wprowadzona zostanie nowa linia 4A na trasie z dworca PKP z przejazdem ulicą Chopina do ronda przy skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej oraz Dzieci Polskich (nawrót na Rondzie A. Walentynowicz), dalej do Ludwikowa (wybrane kursy do Białobrzeg) po trasie linii nr 4. Linia 4A funkcjonować będzie w dni powszednie po godz. 19, w soboty po godz. 16, a w niedziele przed godz. 7 oraz po godz. 15.

Linia 5 – trasa linii pozostanie bez zmian. Nastąpi jednak pewne skonsolidowanie kursów wykonywanych obecnie jako połączenie linii 45 i 5 na trasie Jadwigów - Wiaderno – Dąbrowa – Zaborów - Cekanów.

Linia 6 – wprowadzona zostanie zmiana pętli końcowej. Nowa pętla - dworzec PKS/PKP zastąpi pętlę przy ul. Zawadzkiej. Nowa trasa prowadzić będzie z dworca ulicą Chopina do Ronda Anny Walentynowicz (skrzyżowanie ulic Zawadzkiej i Dzieci Polskich), następnie ulicą Dzieci Polskich do Warszawskiej, dalej po dotychczasowej trasie. Nowa trasa pomija ulice: Elizy Orzeszkowej i Szerokiej.

Linia 7 - trasa pozostanie bez zmian. Wybrane kursy zostaną skrócone do trasy dworzec – Wilanów – dworzec.

Linia 8 – część kursów odbywać się będzie do Brzustówki. W miejsce niektórych kursów linii nr 8 wprowadzone zostaną kursy linii 36, 37 i 38 z nowymi trasami obsługującymi m.in. zakłady pracy przy ulicy Wysokiej.

Linia 9 nastąpi zmiana trasy przejazdu bez obsługi Nowego Portu i Białobrzeg (za wyjątkiem jednego kursu w soboty). Nowa trasa z przejazdem ul. Szeroką i nawrotem na Rondzie gen. Andersa i dalej przejazd ulicami: Warszawska, Chopina, z pominięciem ulic: G. Roweckiego, Skłodowskiej, bez przejazdu ul. Barlickiego dla kursów w kierunku do dworca.

Linie 12, 31, 32 – linie pozostaną bez zmian.

Linia 33 – nastąpi konsolidacja kursów z linią 3. Wprowadzona zostanie nowa trasa linii 33 od Chorzęcina do Ludwikowa (pętla przy Jana) przejmując kursy linii 3 po jej starej trasie (z nowym przejazdem ulicami przez. Mościckiego i B. Głowackiego).

Linia 34 – wprowadzona zostanie nowa trasa od Wiaderna do Cekanowa. Dla kursów z Cekanowa pozostaną kursy do pl. Kościuszki.

Linia 35 – zmiana polegająca na przejeździe ulicami Spalską i Dworcową bez przejazdu ul. Popiełuszki.

Linia 36 – przejmie część trasy linii nr 8 z obsługą zakładów pracy na ul. Wysokiej i obsługą Wąwału.

Linia 37 – przejmie część trasy linii nr 8 z obsługą zakładów pracy na ul. Wysokiej. Ponadto w niedziele dodatkowo linia obsłuży miejscowość Wąwał.

Linia 38 – przejmie obsługę miejscowości Ciebłowice od linii 37 i większość kursów obsługujących zakłady pracy na ul. Wysokiej od linii nr 8.

UWAGA: Kursy linii 36 wykonywane ul. Mireckiego zostaną przydzielone do linii 37. W ten sposób autobusy linii 36 i 38 zawsze kursować będą przez Brzustówkę i Wąwał, a autobusy linii 37 – ul. Mireckiego. Do linii 37 przypisane zostaną również poranne wyjazdy na linie w kierunku Ciebłowic i Brzustowa.

Linie 39, 40 – pozostaną bez zmian.

Linia 45 utworzona zostanie nowa trasa z obsługą miejscowości Zaborów i Cekanów.


 

Opis tras dla linii autobusowych (dla obu kierunków z wyjątkiem linii 5 i 9) dla rozkładu jazdy obowiązującego od dnia 15 stycznia 2024 roku:

Linia 1

- dworzec – Chopina – Skłodowskiej – ks. Popiełuszki – Spalska – Szczęśliwa – Mireckiego (do Ronda Dmowskiego) – Niska - Zacisze – Mazowiecka – św. Antoniego – pl. Kościuszki – Jana Pawła II – Podleśna – Zielona – Dąbrowska – Dąbrowa, (i kierunek powrotny);

Linia 2

- dworzec – ks. Popiełuszki – Grota Roweckiego – Warszawska – pl. Kościuszki – Jana Pawła II – Nagórzyce – Swolszewice Male (i kierunek powrotny); w dni powszednie jeden kurs do Smardzewic (przystanek Smardzewice – Wodna przy tamie Zalewu Sulejowskiego) kontynuowany jako linia 40 do dworca;

Linia 3

- Mostowa – Hallera – Farbiarska – Legionów – Piłsudskiego – pl. Kościuszki – Mościckiego – Głowackiego – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – Ludwików Jana (i kierunek powrotny);

Linia 4

Zawadzka – Dzieci Polskich – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego - Jana Pawła II – W. Panfil – św. Antoniego – Modrzewskiego – Ludwikowska - Opoczyńska – Białobrzegi (i w kierunku powrotnym bez Piłsudskiego);

Linie 4A:

– dworzec – Chopina- Dzieci Polskich – Warszawska - pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Jana Pawła II – W. Panfil – św. Antoniego – Modrzewskiego - Ludwikowska (pętla Ludwików -Jana)– Opoczyńska (Białobrzegi pętla);(i kierunek powrotny z obsługą przystanku Radomska – Gminna dla kursów od Białobrzeg);

Linia 5

– Zaborów – Komorów – Ujezdzka – Warszawska - pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów - Dąbrowska – Dąbrowa, (w soboty, niedziele kursy z obsługą Cekanowa) - dla kierunku powrotnego kursy od Jadwigowa Wiaderna do Dąbrowy i dalej wyżej opisaną trasą;

Linia 6

- dworzec – Chopina – Dzieci Polskich - Warszawska – Mościckiego – Niska – Zacisze – Jałowcowa – Niska – Nowy Port, (i kierunek powrotny);

Linia 7

- Wilanów – Dworcowa (wyznaczone kursy) - dworzec – Główna - Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Zielona – W. Panfil - Graniczna – Smugowa (i kierunek powrotny);

Linia 8

- Piaskowa (wariant: Luboszewska, Piaskowa) – Wysoka – Warszawska – Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego (Brzustówka pętla – wybrane kursy) – Ludwikowska (pętla przy ul. Jana)– Opoczyńska- Białobrzegi (pętla – wybrane kursy) (i kierunek powrotny);

Linia 9

- dworzec – Chopina – Warszawska - Szeroka – Barlickiego – Warszawska – prez. Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwików pętla przy Jana;

kurs powrotny z pętli przy Jana (Ludwików) bez Barlickiego z przejazdem: Warszawska – Szeroka – (nawrót na Rondzie gen. Andersa) ponownie ul. Szeroką (obowiązuje przystanek Szeroka – Rondo gen. Andersa) ulicami Warszawską, Chopina, w kierunku dworca;

Linia 12

- bez zmiany trasy;

FM Logistic – Ujezdzka – Milenijna – Dzieci Polskich – Warszawska – św. Antoniego – Mazowiecka – Zacisze – Mireckiego – Białobrzeska – Ludwikowska – Ludwików Jana;

Linia 31

- bez zmiany trasy;

– obsługiwane miejscowości: Wiaderno szkoła – Wiaderno – Jadwigów – Wiaderno – Iłki – Swolszewice – Wiaderno szkoła;

Linia 32

- bez zmiany trasy;

– obsługiwane miejscowości: Chorzęcin – Kwiatkówka - Świńsko – Łagiewniki – Łazisko – Zawada – Niebrów – Zawada – Kolonia Zawada – Jadwigów – Zawada – Godaszewice - Chorzęcin;

Linia 33

- Ludwików pętla Jana – Ludwikowska – Białobrzeska – Mireckiego – Zacisze – Mazowiecka – św. Antoniego – B. Głowackiego – prez. Mościckiego – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Farbiarska – Hallera – Niebrów (pętla w niedziele) – Zawada – Godaszewice – Chorzęcin, (i kierunek powrotny);

Linia 34

- Jadwigów - Wiaderno (szkoła) – Parcela Wiaderno - Wola Wiaderna (wybrane kursy) – Dąbrowa – Dąbrowska – Legionów – Piłsudskiego – pl. Kościuszki – Warszawska – Ujezdzka – Cekanów (pętla) – wybrane kursy do Zaborowa, dla kierunku powrotnego w dni powszednie trasa do pl. Kościuszki, w weekendy do Cekanowa;

dodatkowo w dni nauki szkolnej: Szeroka – Elizy Orzeszkowej – Zawadzka – Dzieci Polskich;

Linia 35

- pl. Kościuszki – Konstytucji 3 Maja – Spalska – Dworzec – Główna – Warszawska – Wysoka - Paskowa – Luboszewy – Glinnik JW – Marianka – Glinnik pętla – Nowy Glinnik – Henryków – Lubochnia (wybrane kursy);

Linia 36

- Piaskowa – Wysoka – Warszawska – prez. Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego – Modrzewskiego - Szymanówek – Wąwał - Opoczyńska – Jeleń – Sługocice – Brzustów (dla kierunku powrotnego kursy do Starzyc);

Linia 37

- Wilanów (pętla) - Luboszewska - Piaskowa – Wysoka – Warszawska – pl. Kościuszki (pętla dla części kursów w niedziele)- prez. Mościckiego - Mireckiego – Białobrzeska – Opoczyńska – Jeleń – Sługocice – Brzustów;

wybrane kursy: od ul. Białobrzeskiej ulicami Gminną i mjr. Hubala do Ciebłowic pętla, (i kierunek powrotny);

Linia 38

- Wilanów (pętla) – Spalska (wybrane kursy) -Piaskowa – Wysoka - Warszawska – przez. Mościckiego – B. Głowackiego – św. Antoniego - Modrzewskiego – Szymanówek - Wąwał – Ciebłowice (pętla) – Ciebłowice Małe (pętla);

Linia 39

- bez zmiany trasy;

- pl. Kościuszki – Legionów – Orzeszkowej – Zawadzka – Łazisko – Łagiewniki – Świńsko – Kwiatkówka – Chorzęcin pętla (wybrane kursy: Łazisko – Dębniak – Wygoda – Wólka Krzykowska – Świńsko pętla);

Linia 40

- bez zmiany trasy;

- dworzec – Dworcowa – Spalska – Grota Roweckiego – Warszawska – plac Kościuszki – św. Antoniego – Modrzewskiego - Smardzewice – (Biała Góra – wybrane kursy)– Twarda – Tresta – Karolinów;

Linia 45

- Zaborów pętla – Komorów – Cekanów pętla – Ujezdzka – Warszawska – pl. Kościuszki – Piłsudskiego – Legionów – Dąbrowska – Dąbrowa – Wola Wiaderna – Parcela Wiaderno – Wiaderno szkoła – Jadwigów – Wiaderno pętla;

 

Bilety okresowe wykupione na powyższe linie zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych.

 


12.10.2023

MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. informuje, że od poniedziałku 16 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany w komunikacji miejskiej:

- w związku z oddaniem do użytkowania skrzyżowania ulic Szczęśliwa i Majowa (ulica Szczęśliwa będzie otwarta dla ruchu) autobus linii nr 1 powraca na stałą trasę z przejazdem m.in. ulicą Szczęśliwą.

W dni nauki szkolnej wprowadza się następujące zmiany:

- dla linii nr 37 wprowadza się dodatkowe kursy:  godz.: 13:34 z pl. Kościuszki do Ciebłowic I i kurs powrotny do pl. Kościuszki o godz.: 13:58,

- dla linii nr 5 wprowadza się dodatkowe kursy: ze Starzyc do pl. Kościuszki godz.: 13:21 i kurs z pl. Kościuszki do Starzyc godz.: 14:27.

 


07.09.2023

Komunikacja miejska podczas Biegu Malinowskiego

w niedzielę 10 września 2023 r.

W związku z organizacją 42. Biegu im. Bronisława Malinowskiego w rejonie centrum w niedzielę 10 września 2023 r. w godz. 8:00  – 12:00  wystąpią utrudnienia w ruchu autobusów przejeżdżających przez Plac Kościuszki.

Nieczynne będą przystanki przy ulicach: pl. Kościuszki, Piłsudskiego, Legionów, Jana Pawła II, Zielona, Podleśna, Smugowa, Graniczna, Wandy Panfil, Dąbrowska.  Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe. Dla linii z przejazdem przez pl. Kościuszki wyznaczono przystanki zastępcze przy ulicach: Św. Antoniego, Barlickiego, Mościckiego (szczegóły poniżej).

W czasie objazdu nie będą wykonywane wyznaczone kursy linii nr 1, 2 i 45.

Trasy objazdowe autobusów MZK na czas biegu dla linii:

Nr 1

 Kursy zawieszone:

– z Dąbrowskiej godz.: 9:08, 11:54,

– kurs z dworca z godz.: 8:19, 11:20,

Nr 2 

Kursy zawieszone:

– kursy z dworca godz.: 9:20, godz.: 9:49, 11:19 z Swolszewic Małych,

- godz.: 10:59 kurs z pl. Kościuszki do Swolszewic,

- odbędzie się kurs z pl. Kościuszki do dworca z godz.: 11:08 rozpocznie się od przystanku Konstytucji 3 Maja – Warszawska godz.: 11:10,

Nr 3

Ludwików – Białobrzeska – Mireckiego – Zacisze – Mazowiecka – św. Antoniego – Warszawska – Barlickiego –  Legionów – Farbiarska – Hallera – Mostowa, (nie obsługiwane przystanki: pl. Kościuszki, Piłsudskiego, Legionów – szkoła), 

- trasa objazdowa dotyczy kursów:

– z pętli Jana godz.: 8:01, 9:53, 10:48 i 11:48,

– z Mostowej godz.: 10:19 i 11:16,

– kurs z Placu Kościuszki – Centrum o godz.: 9:03 – przystanek początkowy św. Antoniego – PSS Społem o godz.: 9:05,

Nr 4

Zawadzka – Dzieci Polskich  – Warszawska – św. Antoniego - Brzustówka  (nie obsługiwane przystanki: pl. Kościuszki, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Wandy Panfil)

Trasa objazdowa dotyczy kursów:

– z Zawadzkiej. godz.: 8:25, 9:01, 10:06. 11:06,

–  z Brzustówki godz.: 8:04, 8:50, 9:38, 10:38, 11:38,

Odjazdy z Brzustówki opóźnione o 6 minut, aby wejść w czas rozkładowy od przystanku Warszawska Konstytucji,

Nr 5

Zaborów – Ujezdzka – Warszawska – św. Antoniego do Ronda Olimpijczyków (nie obsługiwane przystanki przy: pl. Kościuszki, Piłsudskiego, Legionów, Dąbrowska, Dąbrowa)

Trasa objazdowa dotyczy kursów:

–  z Zaborowa godz.: 7:41, 9:12, kurs z godz.: 10:48 opóźniony odjazd na godz.: 10:53 i skrócony do Konstytucji 3 Maja/Warszawska,

– z pl. Kościuszki godz.: 10:26 – przystanek początkowy:  Warszawska – Konstytucji 3 Maja odjazd godz.: 10:28 w kierunku Zaborowa,

– kursy z Dąbrowy godz.: 8:43, 9:40, 11:27 – przystanek początkowy: św. Antoniego DH Tomasz, odjazd o godz.: 8:51, 9:49 i 11:35,

- kurs z pl. Kościuszki godz.: 12:00 do Warszawska Wspólna – przystanek początkowy św. Antoniego DH Tomasz odjazd godz.: 12:00,

Nr 7

Dworzec – Główna – Warszawska – św. Antoniego – Brzustówka, (nie obsługiwane przystanki: pl. Kościuszki, Piłsudskiego, Legionów, Zielona, Wandy Panfil, Graniczna, Smugowa)

Trasa objazdowa dotyczy kursów:

– z dworca godz.:  9:35, 10:38. skierowane do Brzustówki, kurs z dworca godz.: 11:41 od Ronda Olimpijczyków przejazd ul. Graniczną do pętli przy Smugowej,

– ze Smugowej godz.:  10:07, 11:07 – obywać się będą od Brzustówki godz.: 10:14, 11:14, 

Nr 33

św. Antoniego (przystanek początkowy św. Antoniego  – DH Tomasz) – Barlickiego  – Farbiarska – do Mostowej (Niebrowa), (nie obsługiwane przystanki przy: pl. Kościuszki, Piłsudskiego)

- trasa objazdowa dotyczy kursów:

– z pl. Kościuszki godz.: 8:15, 9:28  i 11:30

– z Chorzęcina godz.: 8:40 (do św. Antoniego PSS Społem), godz.: 10:25 do przystanku Warszawska Konstytucji 3 Maja,

– kursy z Niebrowa, godz.: 9:40 i 11:45 do Farbiarskiej stałą trasą dalej: Legionów , Barlickiego – przystanek końcowy św. Antoniego – PSS Społem,

Nr 34

prez. Mościckiego (przystanek początkowy św. Antoniego DH Tomasz , dalej stałą trasą do Cekanowa.

Trasa objazdowa dotyczy kursów:

– z pl. Kościuszki godz.: 10:21 do Cekanowa II – przystanek początkowy św. Antoniego DH Tomasz, odjazd godz.: 10:21,

Nr 35

św. Antoniego (przystanek początkowy św. Antoniego -DH Tomasz), dalej stałą trasą do Glinnika 

- trasa objazdowa dotyczy kursów:

z pl. Kościuszki godz.: 10:10 – przystanek początkowy: św. Antoniego – DH Tomasz,

– z Glinnika JW godz.:  8:20  przystanek końcowy: prez. Mościckiego – Urząd Gminy,

– z Glinnika JW godz.:  10:40 – przystanek końcowy: św. Antoniego – PSS Społem.

Nr 37

prez. Mościckiego (przystanek początkowy prez. Mościckiego – Urząd Gminy)

- trasa objazdowa dotyczy kursów:

– z pl. Kościuszki godz.: 8:59 do Ciebłowic II, odjazd z Mościckiego godz.: 9:01,

– kursy z Ciebłowic II o godz. 7:29 i 9:27 skrócone do przystanku  św. Antoniego Społem,

Nr 39 

Barlickiego  (przystanek początkowy Barlickiego  – Warszawska) – od E. Orzeszkowej stałą trasą do Chorzęcina. 

- trasa objazdowa dotyczy kursów:

– z pl. Kościuszki godz.: 8:15 i 9:42 do Chorzęcina, odjazd z Barlickiego godz.: 8:18 i 9:45, 

– kursy z Chorzęcina godz.: 8:47, 10:12 przejazd ul. E. Orzeszkowej, Barlickiego, przystanek końcowy św. Antoniego PSS Społem.

Nr 45

kursy zawieszone:

- z pl. Kościuszki do Jadwigowa godz.: 7:58, 10:50

- z Jadwigowa do Dąbrowy godz.: 8:32, 11:16,

Linie Nr 6, 8, 9, 40  – posiadające kursy w godzinach biegów kursują stałymi trasami.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


23.08.2023

MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. informuje o przebudowie infrastruktury drogowej w ciągu ulic Hubala i Gminnej oraz zmianach dla autobusów MZK

Od dnia 25 sierpnia 2023 r. (piątek) w związku z przebudową infrastruktury drogowej w ciągu ulic Hubala i Gminna występować będą niezależne od MZK utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na czas prac remontowych  wprowadzony zostanie na opisanych ulicach ruch wahadłowy i nastąpi korekta rozkładów dla linii nr 37, 38 i wskazanych poniżej kursów linii nr: 5 i 8. Zmiany mają m.in. na celu ograniczenie opóźnień w strefie M w związku w wydłużonym czasem przejazdu na remontowanych ulicach (na przystankach od piątku obowiązuje rozkład na żółtym papierze).

Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz do sprawdzania rozkładów jazdy w internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

Obowiązywać będzie tymczasowy rozkład jazdy dla linii nr 37. Dla kursów ze strefy w kierunku miasta godziny odjazdów zostały zmienione z jednoczesnym wydłużeniem czasu przelotu i ewentualnym postojem autobusu na przystankach Radomska  - Gminna lub pętli Wąwał (w zależności od trasy przejazdu linii, jeśli przejazd wahadłem byłby krótszy niż planowany).

Opis szczegółowych zmian dla linii:

dzień powszedni:

- przyspieszone kursy „skomunikowanych” linii 8, 38 i 37 dla kierunku do Ciebłowic II tj.:

- nr 8 - kurs z zajezdni MZK zmiana z godz. 4:10 na 3:55,

- nr 38 – kurs z przystanku św. Antoniego - Brzustówka do Wąwału zmiana z godz.: 4:24 na godz. 4:09,

- nr 37 – kurs z Wąwału pętla do Ciebłowic II zmiana z godz. 4:31 na godz. 4:16,

- przyspieszone kursy linii nr 37 i 38 dla kierunku od centrum do Ciebłowic, Wąwału:

- nr 37 z Mościckiego UG do Ciebłowic II z godz.: 5:35 zmiana na 5:20 z pl. Kościuszki,

- nr 37 z pl. Kościuszki do Wąwału z godz. 6:29 zmiana na 6:24, dalej linia nr 37 z Wąwału do Ciebłowic II zmiana z godz. 6:44 na 6:39,

- nr 37 z pl. Kościuszki do Ciebłowic II z godz. 8:34 zmiana na 8:22,

- nr 38 – kurs z pl. Kościuszki do Ciebłowic II zmiana z godz. 12:22 na godz. 12:12,

- nr 37 z pl. Kościuszki do Ciebłowic I z godz.16:30 zmiana na godz.16:15,

- korekty dla kursów linii nr 5 i 8:

- nr 5 - kurs z zajezdni MZK do pl. Kościuszki zmiana z godz. 12:10 na 12:00,

- nr 5 z pl. Kościuszki do Ujezdzkiej zmiana z godz. 21:17 na 21:20,

- nr 8 z ZBiEDiM do pl. Kościuszki zmiana z godz. 8:15 na 8:00,

- linie nr 37 i 38 - zmiany dla kurów powrotnych z Ciebłowic i Wąwału (z ewentualnym oczekiwaniem na wskazanych przystankach na czas rozkładowy):

- nr 37 – z Ciebłowic II do Wąwału z godz. 4:45 zmiana na godz. 4:33, na pętli Wąwał ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 38 tj. godz. 4:57,

- nr 37 z Ciebłowic II do Wąwału z godz. 5:54 zmiana na 5:46, na pętli Wąwał ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 38 tj. godz. 6:06,

- nr 37 z Ciebłowic do pl. Kościuszki z godz. 7:05 zmiana na 6:58,

- nr 37 z Ciebłowic Małych do Wąwału z godz. 8:18 zmiana na 8:10, na pętli Wąwał ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 37 tj. godz. 8:29,

- nr 37 z Ciebłowic II do Wąwału z godz. 9:03 zmiana na godz. 8:55, na pętli Wąwał ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 38 tj. godz. 9:15,

- nr 37 z Ciebłowic II do pl. Kościuszki z godz. 12:50 zmiana na 12:42, - na przystanku Radomska -Gminna ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 37 tj. godz.13:04,

- nr 37 z Ciebłowic II do pl. Kościuszki godz.: 15:37 b/z, zmiana dla odjazdu z przystanku Radomska Gminna, czyli opóźnienie przejazdu od przystanku Radomska Gminna z godz. 15:45 na godz. 15:50 (z ewentualnym oczekiwaniem na czas rozkładowy),

- nr 37 z Ciebłowic I do pl Kościuszki z godz. 16:49 zmiana na godz. 16:41, na przystanku Radomska Gminna ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 37 tj. godz. 16:54,

- nr 37 z Ciebłowic II przez Wąwał do pl. Kościuszki godz. 20:42 odjazd b/z, zmiana dla odjazdu z przystanku Wąwał czyli opóźnienie przejazdu od przystanku Wąwał z godz. 20:53 na godz. 20:58 (z ewentualnym oczekiwaniem na czas rozkładowy).

- sobota:

- zmiany dla linii nr 37:

- kurs z Mościckiego do Ciebłowic I z godz.4:38 zmiana na 4:23,

- kurs z pl. Kościuszki przez Wąwał do Ciebłowic I z godz. 8:04 zmiana na 7:45,

- kurs z pl. Kościuszki przez Wąwał do Ciebłowic I z godz. 10:37 zmiana na 10:20,

- kurs z Ciebłowic I do Wąwału z godz. 4:52 zmiana na godz. 4:45, na Wąwale ewentualne oczekiwanie na planowy kurs linii nr 38 od Wąwału godz. 5:01,

- kurs z Ciebłowic I przez Wąwał do pl. Kościuszki z godz. 8:30 zmiana na godz. 8:22, na pętli Wąwał ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 37 tj. godz. 8:38,

- kurs z Ciebłowic I z godz. 11:03 zmiana na 10:55, na przystanku Radomska Gminna ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 37 tj. godz. 11:08,

-kurs z Ciebłowic II do pl. Kościuszki z godz. 15:01 zmiana na 15:05, zmiana dla odjazdu z przystanku Radomska Gminna z godz. 15:09 na 15:18, z ewentualne oczekiwaniem na czas rozkładowy odjazdu linii nr 37,

- niedziela:

- kurs linii nr 37 z przystanku Mościckiego Urząd Gminy do Ciebłowic II z godz. 7:15 zmiana na godz. 7:00,

- nr 37 z Ciebłowic II kurs przez Wąwał do pl. Kościuszki z godz. 7:34 zmiana na godz. 7:29, na pętli Wąwał ewentualne oczekiwanie na czas rozkładowy odjazdu linii nr 37 tj. godz.7:45,

- kurs linii nr 37 z Ciebłowic II do pl. Kościuszki godz. 9:27 – b/z, na przystanku Radomska Gminna ewentualne oczekiwanie na nowy czas rozkładowy odjazdu linii nr 37 tj. godz.: 9:40 (przed zmianą odjazd godz.: 9:35).

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 


23.08.2023

MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. informuje o tymczasowych zmianach dla linii nr 1

W związku z pracami drogowymi na skrzyżowaniu ulic Szczęśliwa i Majowa, od dnia 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) ulica Szczęśliwa będzie zamknięta dla ruchu. Trasa przejazdu linii nr 1 ulegnie zmianie. Nie obsługiwane będą przystanki przy ulicy Szczęśliwej i przystanek Mireckiego NŻ.

Trasa przejazdu autobusu linii nr 1 dla kierunku do Dąbrowskiej: od dworca ulicą Dworcową i dalej ulicami: Spalska, Nowowiejska, Mireckiego, od ulicy Zacisze powrót na stałą trasę.

Po trasie objazdu  obowiązują stałe przystanki przy ulicy Spalskiej. Trasa objazdu obowiązuje dla kierunku powrotnego z obsługą przystanków: Mireckiego Urząd Skarbowy, Konstytucji 3 Maja – Rondo Solidarności i przy Spalskiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


10.06.2022

Powrót autobusów linii nr 1, 3, 6, 8, 9, 12 i 36 na stałe trasy oraz korekty kursów

Od poniedziałku 13 czerwca br. autobusy obsługujące linie nr 1, 3, 6, 8, 9, 12 i 36 powracają na stałe trasy. Dla części kursów wprowadzono korekty w stosunku do obowiązującego rozkładu.

Opis zmian dla obu kierunków przejazdu:

- linia nr 1 - od dworca ulicami: Dworcowa, Spalska, Szczęśliwa, Mireckiego, Zacisze, Mazowiecka, św. Antoniego, dalej stała trasa,

– linia nr 3 – w kierunku centrum dla kursów od pętli Ludwików Jana przejazd ulicami: Ludwikowska, Białobrzeska, Mireckiego, Zacisze, Mazowiecka, św. Antoniego, dalej stałą trasą,

- linia nr 6 – w kierunku centrum od Nowego Portu ulicami: Niska, Jałowcowa, Zacisze, Niska, prez. I. Mościckiego,

- linia nr 8 – w kierunku centrum od Białobrzeg, Ludwikowa ulicami: św. Antoniego, B. Głowackiego, prez. I. Mościckiego, dalej stałą trasą.

Dla linii nr 8 kursami do (z) pętli Wilanów nowa trasa z wykorzystaniem nowej drogi przez dawne tereny po Wistomie. Dodatkowe przystanki przy ulicy Piaskowej i Spalskiej. Autobus linii nr 8 dla kierunku Wilanów dla części kursów nie będzie obsługiwał przystanków: Piaskowa 02 i 03, przy Luboszewskiej i przy pętli przy Wagran,

- linia nr 9 – w kierunku centrum od Białobrzeg ulicą Białobrzeską, od pętli Nowy Port ulicami: : Mireckiego, prez. I. Mościckiego dalej stałą trasą. Dla części kursów wariant z przejazdem od Mireckiego ulicami: Zacisze, Mazowiecka, św. Antoniego, Głowackiego, dalej stałą trasą,

– linia nr 12 – od pętli Jana przejazd ulicami: Ludwikowska, Białobrzeska, Mireckiego, Zacisze, Mazowiecka, św. Antoniego, dalej stałą trasą,

–linia nr 36 – w kierunku centrum od Białobrzeg przejazd ulicami: Białobrzeska, Mireckiego, prez. I. Mościckiego, dalej stałą trasą.

Na ulicy Mireckiego obowiązywać będą lokalizacje przystanków zgodnie z nową organizacją ruchu i nowo wybudowanymi zatokami: Mireckiego przy Urzędzie Skarbowym, Mireckiego – Nowy Port i Mireckiego – Kępa.

Do czasu umiejscowienia stałych przystanków autobus zatrzymuje się przy tymczasowych przystankach z rozkładami w pobliżu zatok lub w zatoce udostępnionej. Nie obsługiwane będą tymczasowe przystanki przy skrzyżowaniu ulic Jałowcowa – Zacisze i Niska-Nowy Port.

Linia nr 37 pozostaje na dotychczasowej trasie objazdowej, łącznie ze skróceniem trasy do Białobrzeg i osobnym autobusem od pętli Gminna – Torowa w dni powszednie do Ciebłowic. Lokalizacja przystanków w Białobrzegach bz.

MZK przeprasza za utrudnienia i prosi o zapoznanie się przed podróżą autobusem z rozkładem opisanych linii. Wymiana rozkładów na przystankach w niedzielę 12 czerwca.

 


31.05.2022

 

Uwaga: od czwartku 2 czerwca br zmiana tras autobusów MZK

W związku z kolejnym etapem prac drogowych na remontowanej drodze wojewódzkiej nr 713 i zamknięciem od 2 czerwca br. ulic: Mireckiego (wraz z ulicami dojazdowymi), Ronda R. Dmowskiego, przejazdu przez most na Pilicy, do odwołania ulegają zmianie trasy przejazdu autobusów linii nr: 1, 3, 9, 12 i 36.

Trasy objazdowe dla linii:

- nr 1

– w kierunku centrum od dworca przejazd ulicami: Spalska, Konstytucji 3 Maja, św. Antoniego do pl. Kościuszki. Odjazdy z dworca zostaną opóźnione o 9 min (za wyjątkiem kursu z godz.: 7:25), odjazdy z przystanków od św. Antoniego według obowiązującego rozkładu;

– nr 3

– w kierunku centrum dla kursów od pętli Ludwików Jana przejazd ulicami: Ludwikowska, Robotnicza, św. Antoniego, dalej stałą trasą;

- nr 9

– w kierunku do pętli Nowy Port przejazd według aktualnego objazdu. Kursy do Ludwikowa i Białobrzeg ulicami: Robotnicza, Ludwikowska dalej stałą trasą,

– w kierunku Białobrzeg (lub do pętli Jana) od ul. św. Antoniego przejazd ulicami: A. F. Modrzewskiego, Robotnicza, Ludwikowska, dalej stałą trasą;

– nr 12

– od pętli Jana przejazd ulicami: Ludwikowska, Robotnicza, św. Antoniego, dalej stałą trasą,

– nr 36

– w kierunku centrum od Białobrzeg przejazd od ul. Radomskiej ulicami: Ludwikowska, Robotnicza, św. Antoniego do pl. Kościuszki. Uwaga kurs z Brzustowa godz.: 4:43 zostaje przyspieszony o 5 min na godz.: 4:38 z trasą przejazdu w kierunku centrum od Robotniczej ulicami: PCK, Nowy Port aby od ulicy Niskiej podanym kursem obsłużyć przystanki po trasie linii nr 36 (Niska. Jałowcowa, Mazowiecka), zgodnie ze stałym rozkładem od przystanku św. Antoniego – Tomasz opisany kurs kontynuowany jest jako linia nr 8 do ZBiEDiM.

Na przystankach obsługiwanych objazdem obowiązują rozkłady tymczasowe na papierze w kolorze żółtym.

Trasy objazdu obowiązują dla obu kierunków przejazdów. Dla linii nr 8 pozostaje przejazd ulicą św. Antoniego (bez przejazdu ulicami: B. Głowackiego i Mościckiego). Przystanki przy ul.: Niskiej, Zacisze i B. Głowackiego obsługiwane tylko przez linię nr 6 (trasa b/z). Przystanki przy ulicy Szczęśliwej, Mościckiego, Białobrzeskiej nie będą obsługiwane do odwołania. Na wyznaczonych trasach objazdowych obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanków na pętli przy Niebieskich Źródłach. Możliwe są drobne korekty kursów początkowych w związku z objazdami.

Uwaga: prace drogowe na Rondzie Dmowskiego, Mireckiego zaplanowane są do 6 czerwca włącznie. Po zakończeniu prac wstępnie od wtorku 7 czerwca, autobusy linii nr 1, 3, 6, 8, 9, 12 i 36 powrócą na stałe trasy z przejazdem m.in. otwartymi dla ruchu ulicami: Mościckiego, Mireckiego, Białobrzeska. Ostateczny termin powrotu na stałe trasy zostanie podany w osobnym komunikacie.


27.04.2022

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów MZK

 

Informacja o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w okresie od 1 maja do 3 maja br.

W dniu 1 maja autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy dnia świątecznego.

W dniu 2 maja autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym dla dnia powszedniego bez kursów szkolnych oznaczonych na rozkładach literą „S”.

W dniu 3 maja autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy dnia świątecznego.

Ze względu na uroczystości majowe w Tomaszowie Mazowieckim, nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ul. Św. Antoniego i pl. Kościuszki w dniu 3 maja w godz. 10:00-10.45 polegające na czasowym wstrzymaniu ruchu kołowego. W związku z powyższym na liniach komunikacji miejskiej mogą wystąpić opóźnienia.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r., w sprawie zwolnienia z opłat za usługi przewozowe, wprowadza się bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących w obchodach Dnia Flagi RP i 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w dniach 2 i 3 maja 2022 roku, podróżujących komunikacją miejską.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 3 maja br. nastąpi zmiana zakresu obsługi komunikacyjnej w soboty, niedziele i święta.

Zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy autobusów MZK w godzinach popołudniowych,

ograniczony do wytypowanych kursów linii nr 3, 4, 5, 7, 8 , 9 i 12.

W weekendy w godzinach popołudniowych nie będą kursowały linie nr:  1, 2, 6 i linie strefowe.

W rozkładzie dla dnia powszedniego od 4 maja nastąpi korekta czasów przejazdu dla linii nr 6 (tylko dla kierunku Zawadzka – PCK).

 

Wymiana rozkładów przystankowych nastąpi w poniedziałek 2 maja.

 


11.03.2022

Droga krzyżowa ulicami miasta

W piątek 11 marca br. ulicami miasta przejdzie droga krzyżowa w intencji pokoju na Ukrainie. O godz.: 20:00 wierni wyruszą z kościoła św. Rodziny i przejdą ulicami: Mireckiego, Mościckiego, św. Antoniego, pl. Kościuszki, Piłsudskiego i Krzyżową do kościoła NMP Królowej Polski przy ulicy Słowackiego. Ww. ulice zostaną wyłączone z ruchu w raz z skrzyżowaniami na trasie drogi. Na czas przejścia wiernych wystąpią utrudnienia w kursowaniu autobusów linii nr 8 i 40 z możliwością przejazdu objazdem ulicą św. Antoniego z pominięciem ulic B. Głowackiego i Mościckiego.


11.02.2022

Komunikat MZK

Od poniedziałku 14 lutego zmiana rozkładu jazdy autobusów MZK:

- od 14 lutego do 25 lutego ferie szkolne - zawieszone zostają wszystkie kursy szkolne, nie kursują linie nr 31 i 32,

- z powodu panującej sytuacji epidemicznej, ograniczonej ilości pasażerów i zabezpieczenia wykonania zaplanowanych kursów ulega zawieszeniu część kursów linii miejskich. Zmiany dotyczą głównie rozkładu obowiązującego w godzinach popołudniowych i wieczornych dla dnia powszedniego, sobót i niedziel

- dla kilku kursów korekta rozkładu.

Wymiana rozkładów przystankowych nastąpi w niedzielę 13 lutego.

Rozkład jazdy do pobrania w załączniku.

Uwaga – ze względów technicznych w poniedziałek 14 lutego będą wyłączone tablice informacji pasażerskiej na przystankach.

Przepraszamy za utrudnienia.


 

Cennik biletów MZK

Cennik biletów jednorazowych i okresowych

obowiązuje od 18 stycznia 2021 roku

  zał. do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr LII/397/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

I. Cennik biletów jednorazowych:

 

L.p.

Rodzaj biletu i rodzaj stref

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Jednorazowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych

4,00 zł

2,00 zł

2.

Jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I lub strefy I i II

5,20 zł

2,60 zł

3.

Jednorazowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

5,90 zł

2,60 zł

 

 II. Cennik biletów okresowych:

 

L.p.

Rodzaj biletu i rodzaj stref

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 15 dni

78,00 zł

39,00 zł

2.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

117,00 zł

58,50 zł

3.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 90 dni

286,00 zł

143,00 zł

4.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 15 dni

104,00 zł

52,00 zł

5.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

156,00 zł

78,00 zł

6.

Imienny dla drugiej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

182,00 zł

91,00 zł

7.

Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum 30 dniowy

x

46,00 zł

8.

Na okaziciela sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

130,00 zł

65,00 zł

 
podane ceny zawierają podatek od towarów i usług

Strefa M – obejmująca swoim zasięgiem obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jego granicach administracyjnych.

Strefa podmiejska I – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Biała Góra, Borki, Cekanów, Ciebłowice, Ciebłowice Małe, Dąbrowa (miejscowość w Gminie Lubochnia), Dąbrowa (miejscowość w Gminie Tomaszów Mazowiecki), Jeleń, Kolonia Zawada, Komorów, Kwiatkówka, Luboszewy, Łagiewniki, Łazisko, Niebrów, Osiedle Nowy Glinnik, Sługocice, Smardzewice, Swolszewice Małe, Wąwał, Wiaderno, Zaborów (Pierwszy i Drugi), Zawada,

Strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Bielina, Brzustów, Chorzęcin, Dębniak, Glinnik, Godaszewice, Jadwigów, Karolinów, Kolonia Dębniak, Kolonia Świńsko, Kolonia Żywocin, Komorniki, Marianka, Nowy Glinnik, Swolszewice Duże, Świńsko, Tresta, Twarda, Wólka Krzykowska, Wygoda.

Obowiązują bilety wyłącznie z logo: MZK w Tomaszowie Maz Sp. z o.o.


 


2021-08-13

W Białobrzegach zmiana lokalizacji przystanku i korekta rozkładu linii nr 8, 36 i 38

Od dnia 10 sierpnia br. w Białobrzegach autobusy zatrzymują się przy nowym tymczasowym przystanku Opoczyńska OSP w miejsce nie obsługiwanego przystanku Radomska -Gminna (prowadzone prace drogowe).

Od poniedziałku 16 sierpnia część kursów linii nr 8 i 9 powróci do stałej pętli: Opoczyńska -las. Dotychczasowe kursy rozpoczynające się od ulicy Witosa rozpoczynały się będą od przystanku Opoczyńska 151.

Po trasie na ulicy Opoczyńskiej obowiązuje wahadło, co powoduje opóźnienia autobusów rozpoczynających trasy od Białobrzeg. Celem zmniejszenia opóźnień dla kursów od pętli przy lesie wprowadza się jednocześnie korektę rozkładu jazdy dla dnia powszedniego, sobót i niedziel. Kursy z przystanku Opoczyńska 151 i Opoczyńska 55 zostaną przyspieszone o 5 minut w stosunku do czasu obecnie obowiązującego (z przystanku przy Witosa) przy zachowaniu b/z czasu odjazdu od tymczasowego przystanku Opoczyńska OSP. Oznacza to, iż jeśli autobus rozpoczynając kurs od Opoczyńskiej 151 przejedzie na świetle zielonym przed czasem rozkładowym, na przystanku Opoczyńska OSP odczeka z odjazdem do czasu rozkładowego z tego przystanku. Dla kursów linii nr 36 i 38 dla kierunku do centrum opóźnia się kursy o ok 5 min (ze względu na obwiązujące jedno wahadło).

Uwaga niżej opisane kursy w dni powszednie nie będą odbywać się od Białobrzeg a od Ludwikowa:

- z Witosa godz.: 4:57 (będzie od przystanku Ludwikowska – Anny o godz.: 5:00), z dwóch kursów linii nr 8 o godz.: 12:59 pozostanie jeden na trasie do Chipity o godz.: 12:50 (kurs do ZBiEDiM) rozpocznie się od przystanku Ludwikowa Jana.

Odjazdy z przystanku Opoczyńska 151 od 16 sierpnia:

- linia nr 8 : - dni powszednie godz.: 6:10, 6:53, 8:27, 10:14, 12:18, 12:50, 13:50, 14:21, 14:53, 15:28, 15:54, 16:29, 17:16, 17:58, 19:07, 19:43, 20:57,

- linia 36 - w dni powszednie godz.: 4:49, 5:54, 8:13, 17:07, 17:54, 23:04,

- linia 38 - w dzień powszedni godz.: 7:20, 12:51, 16:02.

Odjazdy z Brzustowa w dni powszednie godz.:

- linia 36 - w dni powszednie godz.: 8:05, 16:54, 17:47, 22:58,

- linia 38 - w dzień powszedni godz.: 7:07, 12:38, 15:49.

Szczegółowe rozkłady jazdy obowiązujące od 16 sierpnia br. dla dnia powszedniego wywieszone zostaną na poszczególnych przystankach przy ul. Opoczyńskiej na żółtym papierze. Wymiana rozkładów na ul. Opoczyńskiej we wtorek 17 sierpnia br.


2021-06-15

 

Linia nr 6 – dwukierunkowa, zmiana rozkładu jazdy linii 6,

korekta kursów dla linii nr 3 i 4 - od piątku 18 czerwca br.

MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. informuje, że w związku z remontem drogi i zamknięciem przejazdu ulicą Zawadzką od 18 czerwca br. do odwołania autobusy linii nr 6 zmienią trasę i rozkład jazdy.

Zmiana dla linii nr 6 będzie polegała na podzieleniu kursu okrężnego na dwa kursy w relacji: PCK - Zawadzka, Zawadzka – PCK. W związku z brakiem możliwości przejazdu ul. Zawadzką kursy będą wykonywane ul. Szeroką z pominięciem przystanków przy ul. Dzieci Polskich i przy ulicy Warszawskiej (przystanki: Dzieci Polskich, Szeroka i Cmentarna). Obowiązuje obsługa wszystkich przystanków po trasie. Nowa trasa linii nr 6 wymaga zmiany rozkładu, nowe czasy odjazdu:

Linia nr 6

- w dzień powszedni:

- PCK - Przystań pętla godz.:

5:59 6:55 7:55 9:56 11:50 12:50 14:00 15:10 17:10 18:10 19:10,

- od pętli Zawadzka godz.:

5:25 6:25 7:25 8:17 10:28 12:20 13:20 14:30 15:45 17:40 18:35,

- w soboty:

- PCK - Przystań pętla godz.:

6:04 7:03 9:05 11:03 13:01 14:07 16:05 18:05 19:05,

- Od pętli Zawadzka godz.:

5:30 6:29 7:30 9:35 11:35 13:30 14:35 16:35 18:30,

- w niedziele:

- godz.: 7:34 z DH Tomasz do Zawadzkiej,

- z PCK - Przystań pętla godz.:

8:14 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 16:09 18:09 19:05 20:07,

- od pętli Zawadzka:

7:45 8:40 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 16:35 18:35 19:28.


 

Kurs linii nr 3 z pl. Kościuszki do Zawadzkiej z godz.: 17:58 zawieszony,

Ponadto korekty dot. kursów:

- linii nr 4 - rozpoczynają kursy przy skrzyżowaniu ulic Dzieci Polskich i Milenijna (bez przejazdu ulicą Zawadzką),

- linii nr 3 - godz.: 11:27 w dni powszednie dodany kurs z pl. Kościuszki do Mostowej i w soboty przedłużony kurs do Zawadzkiej (jest do Mostowej).

 


2021-06-10

Zmiana rozkładu linii nr 40 – aktualizacja.

W związku z prowadzonym zakresem prac drogowych na ulicy Głównej w Smardzewicach (ruch wahadłowy) obowiązują  następujące zmiany dla linii nr 40:

 dla dnia powszedniego:

- godz.: 4:12  z św. Antoniego PSS Społem kurs przyspieszony  na godz.: 4:00,  

- dla kursów z dworca:

- z godz.: 6:40 do Twardej 2 przyspieszony odjazd na godz.: 6:30,

- z godz.: 18:32 do Twardej przyspieszony na godz.: 18:25,

- z godz.: 20:10 przyspieszony godz.: 20:05.

- dla kursów z Karolinowa:

- z godz.: 4:36 przyspieszony na 4:30,  z godz.: 7:00 na 7:05, z godz.: 7:55 na 8:06,  z godz.: 14:34 na 14:40,  z godz.: 15:27 na 15:40,   z godz.: 16:32 na godz.: 16:36,

- dla kursów z Twardej:  z godz.: 7:17 z Twardej 2 przyspieszony na godz.: 7:10,

- z Twardej OSP: z godz.: 17:18 na 17:24, z godz.: 19:10 na 19:18,

- dla sobót:

- godz.: 4:32 z św. Antoniego PSS – przyspieszony na 4:22 ,

 - z  Twardej OSP:

- z godz.: 4:50 na  4:45, z godz.: 15:01 na 15:10, z godz.: 19:37 na 19:45, 

- dla niedziel:

- godz.: 11:16 z św. Antoniego PSS przyspieszony na godz.: 11:06,

- z dworca  z godz.: 18:35 przyspieszony na 18:25,

- z Twardej OSP: 

- z godz.: 11:43 przyspieszony na godz.: 11:36, z godz.: 16:08 na 16:10, z godz.: 19:12  przyspieszony na 19:07.

UWAGA:  od piątku 11 czerwca br. autobus linii nr 40 powraca na stałą trasę z obsługą przystanków przy ul. Północnej w Twardej oraz w Smardzewicach przy ul. Głównej.


2021-05-31

Zmiana rozkładu jazdy dla MZK - korekty dla oznaczonych kursów linii nr:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 37 i 38 obowiązujące od 1 czerwca br.:

- w dni powszednie:

- linia 1 z dworca z godz.: 9:36 na 9:37,

- linia 2 z dworca godz.: 11:28 na 11:31, z godz.: 21:01 na 20:51,

- linia 3 - z Ludwikowa (Jana) z godz.: 5:07 na 5:03,

- z Zawadzkiej 158 z godz.: 4:40 na 4:35 i z Mostowej z godz.:5:35 na 5:30,

- linia 4 - kurs z godz.: 8:36 odbywał się będzie od Zawadzkiej (był od Dzieci Polskich godz.: 8:40),

- linia 6 – kursy z PCK godz.: 7:05 przyspiesza się odjazd na 7:00, z 17:03 na 17:10, z 18:02 na 18:12,

- linia 7 – z dworca z godz.: 17:44 na 17:45,

- linia nr 9 z dworca godz.: 6:43 (dotychczas kurs odbywał się od ul. Szerokiej), ponadto kurs z dworca z godz.: 10:51 zostaje opóźniony na godz.: 10:53,

- linia 37 z Ciebłowic II z godz.: 7:08 kurs przyspiesza się na godz.: 6:58,

- linia 37 z Wąwału do Ciebłowic z godz.: 6:52 kurs przyspiesza się na godz.: 6:40,

- linia 38 - odjazdy z pl. Kościuszki do Wąwału z godz.: 6:37 przyspieszony na godz.: 6:25,

- linia 38 z Wąwału do pl. Kościuszki z godz.: 7:31 odjazd przyspieszony na godz.: 7:21,

- dla linii nr 8

- kurs z ZBIEDiM godz.: 13:38 – kurs do Witosa - odbywał się będzie z przejazdem przez Wąwał, odjazd z przystanku Wąwalska/Opoczyńska godz.: 14:08, kurs powrotny z Witosa b/z,

- kurs z ZBIEDiM godz.: 14:38 do Witosa - wprowadza się przejazd przez Wąwał, odjazd z przystanku Wąwalska/Opoczyńska godz.: 15:06, kurs powrotny z Witosa b/z.


2021-05-18

MZK zawiadamia:                                 

 W związku z trwającą  rozbudową ulicy Opoczyńskiej planowana jest zmiana organizacji ruchu poprzez przeniesienie ruchu na drugą stronę jezdni czyli na odcinek z nowo ułożonej nawierzchni asfaltowej.

Rozkład jazdy nie ulega zmianie. Z chwilą przeniesienia ruchu obowiązują przystanki:

- dotychczasowe dla kierunku do centrum:

- Opoczyńska 151 i Opoczyńska 107 – autobus zatrzyma się na wysokości wskazanych przystanków,

- dla kierunku do pętli Opoczyńska do czasu wykonania nowych zatok:

- Opoczyńska 118  - autobus zatrzyma się w miejscu dotychczasowej lokalizacji tymczasowego przystanku,

- Opoczyńska/las – nowa lokalizacja przystanku bezpośrednio przed pętlą autobusową. 


2021-05-13

Zwiększony limit pasażerów w autobusach

 Od soboty 15 maja 2021 roku zostają złagodzone rządowe obostrzenia dotyczące limitów pasażerów w środkach komunikacji publicznej. 

W pojeździe komunikacji miejskiej będzie się mogło znajdować jednocześnie tylu pasażerów ile wynosi 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących (określonych w dokumentacji technicznej autobusu) – przy założeniu,

że co najmniej 50% miejsc siedzących musi pozostać niezajęta. Oznacza to że autobusami MZK będzie mogło podróżować 45 osób.

Informacja o tym ile osób może jednocześnie przemieszczać się autobusem komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do autobusów.

 


2021-05-05

MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. informuje:

Od 10 maja 2021 r. przyspiesza się kursy linii Nr 35 w dzień powszedni:

- z godz.: 7:44 na 7:34 - odjazd z pl. Kościuszki, kurs do Glinnik pętla,

- z godz.: 8:23  na 8:14 – kurs z Glinnika do pl. Kościuszki.


2021-04-29

Zmiana rozkładu jazdy dla linii nr 36, 37 i 38, zmiana trasy linii nr 4 i 6 i powrót kursów szkolnych

Od 1 maja, z uwagi na wprowadzenie kolejnego etapu remontu drogi 713 i prowadzeniem prac drogowych na ulicy Radomskiej, od dnia 1 maja br. zawiesza się przejazdy linii nr 37 na trasie: Plac Kościuszki – św. Antoniego – Mazowiecka – Jałowcowa – Niska – Mireckiego – Białobrzeska dla obu kierunków. Zawieszone kursy linii nr 37 odbywać się będą jako linia nr 38 z trasą: Plac Kościuszki – św. Antoniego – Modrzewskiego –Szymanówek – Wąwał. Od Wąwału przejazd kontynuowany będzie linią nr 37 lub 38 wg stałych tras do docelowej pętli.

Podobnie przejazdy z Ciebłowic (lina 37) obywać się będą wg obowiązującego dotychczas rozkładu do Wąwału skąd kurs kontynuowany będzie tym samym autobusem ale z oznaczeniem linii nr 38.

Dla linii nr 36 wprowadzony zostaje nowy objazd ulicami: Plac Kościuszki – św. Antoniego – Modrzewskiego – Szymanówek – Wąwał - Opoczyńska – Sługocice – Brzustów dla obu kierunków. Kursy linii nr 36 obywać się będą wg obowiązującego dotychczas rozkładu.

Zmiana dla linii nr 36, 37 i 38 to rozwiązanie ograniczające przejazdy remontowanymi drogami. Uwaga! obowiązują korekty dla czasu odjazdów wg poniższego opisu korekt dla poszczególnych linii. - obsługa przystanków: Radomska – Gminna i Białobrzeska - Kolejowa - liniami nr 8 i 9,

- przystanki przy Białobrzeskiej liniami: nr 3, 9 i 12.

- dla kursów w kierunku Ciebłowic wprowadza się dodatkowy przystanek przy Wąwalskiej przed skrzyżowaniem z Opoczyńską (naprzeciw wiaty przy Wąwalskiej).

Dla celów taryfowych przejazd liniamii nr 36 i 37 na trasie centrum – Wąwał - Białobrzegi jest traktowany jako przejazd w strefie M.

Od 1 maja dla linii nr 6 dla określonych kursów obowiązuje dodatkowy przejazd z ulicy E. Orzeszkowej do pętli Zawadzka i powrót Zawadzką na stałą trasę z obsługą przystanków przy ul. Zawadzkiej.

Na przystankach począwszy od ulicy Dzieci Polskich czas rozkładowy linii nr 6 ulega opóźnieniu o 5 minut. (ogłoszenie na przystankach).

Dla linii nr 4 kursy pozostają skrócone do odwołania, jednakże trasa linii nr 4 została przedłużona do Ronda Anny Walentynowicz, a kursy w kierunku centrum rozpoczynać się będą od przystanku Dzieci Polskich - rondo.

Od 4 maja przywraca się kursowanie kursów szkolnych (dot. linii 31, 32 i poszczególnych kursów linii nr: 33, 34, 39 i 45).

Korekty dla oznaczonych kursów linii nr 2, 3, 7, 8, 9, 37 i 38:

- dzień powszedni:

- linia 2 z pl. Kościuszki godz.: 7:57 do dworca – dodatkowy kurs,

- linia 2 z dworca godz.: 8:12 do pl. Kościuszki – dodatkowy kurs,

- linia 2 z dworca godz.: 10:04 do Swolszewic (kurs był do Swolszewic od pl. Kościuszki),

- linia 3 z pl. Kościuszki do Mostowej z godz.: 19:18 na 19:21,

- linia 6 – dla kursów z pętli przy PCK obowiązuje zmiana trasy – przejazd przez pętlę przy Zawadzkiej – odjazdy z Zawadzkiej - pętli godz.: 5:28, 6:17, 7:27, 8:17, 10:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:32, 17:25 18:21, 19:30,

- linia 8 godz.: 4:57 z Witosa do Wilanowa obywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

- linia 8 godz.: 4:58 z Ludwikowska Anny do Chipity kurs opóźniony na godz.: 5:00,

- linia 8 z św. Antoniego godz.: z 5:08 opóźnienie na 5:10 – kurs do ZBiEDiM,

- linia 8 godz.: 12:59 z Witosa do Wilanowa obywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

- linia 8 godz.: 13:05 z Witosa do Chipity kurs przyspieszony na godz.: 12:59,

- linia 8 z Wilanowa godz.: 14:09 – przejazd bez wjazdu do Chipta,

- linia 8 z Chipity godz.: 14:14 na 14:16 – kurs do Białobrzeg,

- linia 8 godz.: 20:48 z Białobrzeg do Wilanowa obywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

- linia 8 godz.: 21:05 z pętli przy ul. Jana do Chipity kurs opóźniony na godz.: 21:09,

- linia 8 godz.: 22:10 z Wilanowa kurs odbywał się będzie bez wjazdu do Chipita,

- linia 9 z Kępy godz.: 8:50 do dworca – dodatkowy kurs,

- linia 9 z dworca godz.: 9:25 do Kępy – dodatkowy kurs,

- linia 37 z Ciebłowic II z godz.: opóźnieni z 9:03 na 9:06,

- linia 38 - dla kursów po linii 37 odjazdy z pl. Kościuszki opóźnione z godz.: 6:32 na 6:37, z 9:03 na 9:06, z 14:38 na 14:43, z 18:17 na 18:20, z 20:05 na 20:08,

- w soboty:

- linia 6 – dla kursów z pętli przy PCK obowiązuje zmiana trasy – przejazd przez pętlę przy Zawadzkiej – odjazdy z Zawadzkiej pętla godz.: 5:39, 6:25, 7:25, 9:27, 11:25, 13:23, 14:23, 16:25, 19:25,

- linia 8 godz.: 17:43 z Witosa – kurs zawieszony,

- linia 9 godz.: 17:02 z dworca – kurs zawieszony,

- linia 38 - dla kursów po linii 37 odjazdy z pl. Kościuszki opóźnione z godz.: 10:32 na 10:37,

- w niedziele:

- linia 6 – dla kursów z pętli przy PCK obowiązuje zmiana trasy – przejazd przez pętlę przy Zawadzkiej – odjazdy z Zawadzkiej pętla godz.: 7:44, 8:29, 9:29, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29, 16:29, 18:29, 19:25, 20,27,

- linia 7 godz.: 6:49 z dworca do Wilanowa,

- linia 7 godz.: 6:54 z Wistomu do dworca i dalej kontynuowany kurs linii nr 2,

- linia 38 - dla kursów po linii 37 odjazdy z pl. Kościuszki opóźnione z godz.: 8:56 na 8:59, z 16:22 na 16:25,


aktualizacja 2021-04-23

Z powodu nie wykonania zaplanowanych prac drogowych skrócenie trasy linii nr 4 przedłuża się na okres ok 2 tygodni       

 

2021-04-16

Tymczasowo skrócona trasa linii nr 4

 

Z powodu aktualnego zakresu prowadzonych prac drogowych na ulicy Zawadzkiej przy Rondzie A. Walentynowicz trasa linii nr 4 zostaje skrócona do ul. Dzieci Polskich - przystanek dodatkowy przy łączniku koło Biedronki.

Kursy początkowe rozpoczynały się będą z przystanku tymczasowego ustawionego przy łączniku pomiędzy ulicami: Zawadzka i Dzieci Polskich.

Autobusy linii nr 4 nie obsługują do odwołania przystanki przy ulicy Zawadzkiej i przy Rondzie A. Walentynowicz za wyjątkiem kursów od pętli Zawadzka w dni: powszednie godz.: 5:06, 8:07, soboty godz.: 6:10, 9:41, niedziela godz.: 6:34, 18:08, 18:12.

Linia powróci na stałą trasę po wykonaniu prac drogowych przy Rondzie A. Walentynowicz (po ok. tygodniu).


2021-03-29

Korekty w rozkładzie jazdy MZK od 1 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że od czwartku 1 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostają następujące korekty w rozkładzie jazdy:

- w związku z rozpoczętym remontem Ronda R. Dmowskiego po zmianie tras linii nr 6, 8, 9, 36, 37 i 38 aktualizacja rozkładu podanych linii w związku ze zmianą tras przejazdu,

- dla linii nr 1 dodane kursy: - z dworca godz.: 10:37, 12:22, - z Dąbrowy godz.: 11:28, 12:58

- dla linii nr 4 dodane kursy: - Zawadzkiej o godz.: 10:05, - z Brzustówki  o godz.: 10:36.

- dla linii nr 8 zostanie wprowadzony dodatkowy (drugi) autobus dla części kursów przez (do, z) obsługujący zakład Chipita, dla opisanych poniżej kursów do (z) Chipity przejazd wykonywać będą dwa autobusy, których jeden może kończyć kurs dot. kursów:

- kurs z Ludwikowska Anna godz.: 4:58 do Chipity (koniec kursu, bez przejazdu do ZBIEDiM),

- kurs z Witosa godz.: 13:16 przyspieszyć na 13:05 i kurs skrócony do Chipity odbywany wraz z drugą „ósemką” (kurs do Wistomu),

- kurs godz.: 14:14 z Chipity (zamiast od ZBIEDiM),

- kurs godz.: 21:05 do Chipity (zamiast do ZBIEDiM),

- kurs godz.: 22:18 od Chipity,

- ponadto dla linii 8 – kurs z Witosa godz.: 7:39 zostanie przyspieszony na 7:25,

- dla linii nr 1 – kurs z dworca z godz.: 6:36 przyspieszony na 6:34,

- dla linii nr 7 kurs z Warszawskiej z godz.: 5:02 przyspieszony na 4:58, kurs z Smugowej godz.: 5:19 przyspieszony na godz.: 5:15 (skomunikowanie z PKP),

- dla linii nr 9 - kurs z Ludwików - Jana godz.: 15:02 zostanie opóźniony na godz.: 15:10,

- dla linii nr 38 – kurs z Brzustowa z godz.: 12:29 opóźniony na godz.: 12:33.

W dniach 04-05.04.2021 r. (Święta Wielkanocne) autobusy komunikacji miejskiej kursować będą wg rozkładów obowiązujących jak w NIEDZIELE.


2021-03-25

Zmiana tras autobusów MZK nr 6, 8, 9, 36 , 37 i 38

W związku z rozpoczętym remontem Ronda I. Dmowskiego od godz.: 8:30 dnia 26 marca br. do odwołania zmianie ulegają trasy przejazdu autobusów linii nr 6, 8, 9, 36 37 i 38.

Wyznaczone dla komunikacji przejazdy przez remontowane rondo nie sprawdziły się, stąd pilna decyzja o wprowadzeniu objazdów .

Przystanki przy ulicy Mościckiego nie będą obsługiwane do odwołania.

Trasy objazdowe dla linii nr: 6, 8, 9, 36 37 i 38 (z pominięciem przejazdu ulicą Mościckiego) wg linii:

- nr 6:

- w kierunku centrum przejazd od Niskiej ulicami: B. Głowackiego, św. Antoniego,

- nr 9, 36 i 37:

- w kierunku centrum przejazd od Pięknej ulicami: Mazowiecką, św. Antoniego (trasą linii nr 3, 12),

- nr 8 i 38:

- w kierunku centrum przejazd ulicą św. Antoniego (z pominięciem przejazdu ulicami: B. Głowackiego i Mościckiego). Trasy obowiązują dla dwóch kierunków przejazdu. Przystanki przy ul.: Niskiej i B. Głowackiego obsługiwane tylko przez linię nr 6. Na wyznaczonych trasach objazdowych obowiązują wszystkie aktualne przystanki.

Przepraszamy za utrudnienia.


2021-03-19

MZK - rozkład feryjny - zmiany dla linii nr 31,32,33,34 i 45.

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 w Polsce i wprowadzaniem kolejnych obostrzeń oraz ponownym zamknięciem szkół i przejściem na naukę zdalną w klasach 1-3, Miejski Zakład Komunikacyjny wprowadza od dnia 22 marca 2021 r. (poniedziałek) dla linii strefowych nr 31,32,33,34,45 do odwołania feryjny rozkład jazdy autobusów (bez kursów „szkolnych”) .

Zmiany dotyczą linii strefowych :

- linie nr 31 i 32 zawieszone,

- dla linii nr 33, 34 i 45 zawieszone kursy „szkolne”.

Uwaga nie zostaną zawieszone dotychczas oznaczone jako wykonywane w dni nauki szkolnej kursy:

- linii nr 37 ,

- linii 33 z godziny 7:13 z Chorzęcina,

- linii 39 z godziny 6:43 z PL. Kościuszki.

 


2021-03-17

PLANOWANE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM – nie dotyczą m.in. AUTOBUSÓW MZK

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. informuje, że nie są planowane objazdy dla autobusów MZK  w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 w Tomaszowie Maz. (wstępna data wprowadzenia zmian 22 marca br.)  – rozkład jazdy MZK pozostaje b/z.

Kolejne zamknięcie poszczególnych odcinków drogi w mieście i wprowadzenie objazdów nie dotyczą m.in. komunikacji zbiorowej, czyli dopuszczony będzie przejazd autobusów MZK. Możliwe natomiast będą „korki” szczególnie w związku z częściowym zamknięciem dla ruchu Ronda R. Dmowskiego (poprzez wprowadzenie tymczasowej sygnalizacji świetlnej).

Na zamkniętych odcinkach ul. Białobrzeskiej i ul. Radomskiej  (w tym mosty) dopuszczony będzie przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności służb, komunikacji zbiorowej, pojazdów budowy, dojazdów do posesji  i pojazdów powyżej 3,5 t – tylko w zakresie dojazdu do lokalnych firm prowadzących działalność gospodarczą za okazaniem dokumentu uprawniającego do przejazdu. Na Rondzie Dmowskiego dopuszczony będzie przejazd obustronnie autobusów MZK w relacji z ulicy I. Mościckiego w ulicę B. Głowackiego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


2021-03-05

KOMUNIKAT

Od dnia 09 marca br. (wtorek) ulega zmianie trasa objazdowa dla linii 1 i trasa dla kursów linii nr 9 odbywanych do (z) pętli Mireckiego(Kępa). Zmiana polegała będzie na tym, że autobusy z ulicy Niskiej przejadą przez ulicę Prostą do ulicy Mireckiego, a nie tak jak dotychczas przez ulicę Nowy Port. Zmiana trasy przejazdu będzie obowiązywała w obu kierunkach.

Autobus linii nr 1 nie będzie obsługiwał przystanków Mireckiego Kępa i Kępa.

Dla kursów w kierunku centrum (ulicy Pięknej) będzie obowiązywał dodatkowy przystanek tymczasowy ustawiony na ulicy Prostej (dla linii nr 1 i 9). Dla kierunku od centrum obwiązują przystanki b/z, dla linii nr 9 obowiązuje przystanek Mireckiego-Prosta(przy piekarni).


2021-03-05

KOMUNIKAT

Zmiana obsługi komunikacyjnej na ulicy Opoczyńskiej przez autobusy MZK

Pasażerowie korzystający z przystanków przy ulicy Opoczyńskiej:

od wtorku 9 marca br. autobusy MZK z przejazdem docelowym do pętli lub z przystankiem początkowym od pętli w Białobrzegach skrócą trasę do ulicy W. Witosa.

Dla dotychczasowych kursów do (z) pętli w Białobrzegach wprowadza się nawrót autobusem ulicą W. Witosa, tym samym przystanki przy ulicy Opoczyńskiej (Opoczyńska-151, Opoczyńska –las, Opoczyńska -118, Opoczyńka-55 i Opoczyńska-osiedle) będą obsługiwane tylko kursami odbywanymi do (z) Brzustowa (linie 36 i 38).

Dla autobusów linii nr 8, 9 (i linii nr 36 ) kursami do (z) pętli Białobrzegi-las trasa kończyła się będzie na ulicy W. Witosa, na której przy skrzyżowaniu z ulicą Opoczyńską powstanie tymczasowy przystanek „dla wysiadających” (W. Witosa II). Następnie autobus wykona nawrót i zatrzyma się w zatoce - przystanek początkowy - „W. Witosa I” - usytuowany przy W. Witosa przed skrzyżowaniem z Opoczyńską.

Uwaga oznaczone poniżej kursy odbywają się wg dotychczasowej organizacji czyli do (z) pętli Białobrzegi:
w dzień powszedni:

- linia nr 8 o godz.: 14:08 z ZBIEDiM i kurs z Białobrzeg godz.: 20:48,

- sobota:

- linia 8 z Białobrzeg godz.: 4:52, 12:58 , i godz.: 14:12, 22:13 z ZBIEDiM do pętli Białobrzegi,

- niedziela:

- linia 8 godz.: z Białobrzeg godz.: 4:49, 12:50 i godz.: 14:12 i 22:13 z ZBIEDiM do pętli Białobrzegi.

Zmiana organizacyjna ma poprawić bezpieczeństwo poprzez ograniczenie do minimum przejazd autobusami remontowanym odcinkiem ulicy Opoczyńskiej. Wykonawca remontu drogi 713 wykonał w ciągu ulicy W. Witosa prace drogowe umożliwiające nawrót autobusem i zatokę dla autobusu. Zgodnie z nową organizacją ruchu ulicą Opoczyńską będzie tylko przejazd dla pojazdów do 3,5 tony (za wyłączeniem pojazdów z przepustkami).

Odjazdy z ulicy W. Witosa będą realizowane już bez wprowadzonej „rezerwy czasowej” dla przystanku Radomska, czyli nie będzie odczekiwania na odjazd wg czasu przystankowego i rozkład linii nr 8, 9, 36, 38 od przystanku Radomska Gmina pozostaje b/z.

Przepraszamy za utrudnienia.