Cennik biletów jednorazowych i okresowych

Cennik biletów jednorazowych i okresowych

obowiązuje od 18 stycznia 2021 roku

  zał. do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr LII/397/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

I. Cennik biletów jednorazowych:

 

L.p.

Rodzaj biletu i rodzaj stref

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Jednorazowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych

4,00 zł

2,00 zł

2.

Jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I lub strefy I i II

5,20 zł

2,60 zł

3.

Jednorazowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

5,90 zł

2,60 zł

 

 II. Cennik biletów okresowych:

 

L.p.

Rodzaj biletu i rodzaj stref

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 15 dni

78,00 zł

39,00 zł

2.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

117,00 zł

58,50 zł

3.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 90 dni

286,00 zł

143,00 zł

4.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 15 dni

104,00 zł

52,00 zł

5.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

156,00 zł

78,00 zł

6.

Imienny dla drugiej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

182,00 zł

91,00 zł

7.

Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum 30 dniowy

x

46,00 zł

8.

Na okaziciela sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

130,00 zł

65,00 zł

 
podane ceny zawierają podatek od towarów i usług

Strefa M – obejmująca swoim zasięgiem obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jego granicach administracyjnych.

Strefa podmiejska I – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Biała Góra, Borki, Cekanów, Ciebłowice, Ciebłowice Małe, Dąbrowa (miejscowość w Gminie Lubochnia), Dąbrowa (miejscowość w Gminie Tomaszów Mazowiecki), Jeleń, Kolonia Zawada, Komorów, Kwiatkówka, Luboszewy, Łagiewniki, Łazisko, Niebrów, Osiedle Nowy Glinnik, Sługocice, Smardzewice, Swolszewice Małe, Wąwał, Wiaderno, Zaborów (Pierwszy i Drugi), Zawada,

Strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Bielina, Brzustów, Chorzęcin, Dębniak, Glinnik, Godaszewice, Jadwigów, Karolinów, Kolonia Dębniak, Kolonia Świńsko, Kolonia Żywocin, Komorniki, Marianka, Nowy Glinnik, Swolszewice Duże, Świńsko, Tresta, Twarda, Wólka Krzykowska, Wygoda.

Obowiązują bilety wyłącznie z logo: MZK w Tomaszowie Maz Sp. z o.o.

Do pobrania:

Uchwała Nr LII/397/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim

Uchwała Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie  ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim

Uchwała Nr LVI/502/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie  ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-22 12:42:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Anita
(2022-06-10 14:01:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki