W Strefie Płatnego Parkowania wydziela się podstrefę A i B, natomiast w ramach podstrefy wydziela
się sektory, odpowiednio: A-I do A-III oraz B-I do B-III, które obejmują:
1. Podstrefa A:

a) A-I - obszar wyznaczony następującymi ulicami:

Aleja Piłsudskiego od ul. Krzyżowej do ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzką od Al. Piłsudskiego
do ul. Wschodniej, ul. Wschodnią na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ul. Polnej, ul. Polną na odcinku
od ul. Wschodniej do ul. Jerozolimskiej,  ul. Jerozolimską na odcinku od ul. Polnej do ul. św. Antoniego, Plac Kościuszki, Al. Piłsudskiego do ul. Krzyżowej;

b) A-II - ul. św. Antoniego od ul. Mościckiego do ul. Szkolnej (po dwóch stronach ulicy),
        - ul. Tadeusza Kawki,
        - ul. Szkolna na odcinku od ul. św. Antoniego do ul. Bohaterów 14 Brygady,
c) A-III:
        - ul. POW.

2. Podstrefa B:

d) B-I:
        - ul. B. Meca,
e) B-II
        - ul. Zachodnia,
f) B-III  
        - ks. St. Grada.

 

 

Obszar

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 11:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 11:46:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki