Funkcje i zadania

ZDiUM jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku. Siedziba ZDiUM znajduje się przy ulicy Warszawskiej 119 (Dawny budynek Fundacji Rozwoju Gminy Zelów).

Do najważniejszych zadań ZDiUM, należy:

 • Dbanie o zieleń miejską.
 • Dbanie o czystość i porządek terenów komunalnych w tym także sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
 • Administrowanie Targowiskami Miejskimi, w tym pobieranie opłaty targowej, utrzymywanie czystości i porządku na terenie targowiska.
 • Administrowanie Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
 • Administrowanie Cmentarzem Miejskim. Pobieranie opłaty cmentarnej. Utrzymywanie porządku na terenie nekropolii, w tym także grobów i cmentarzy wojennych.
 • Budowa, konserwacja i bieżące utrzymanie przystanków i wiat autobusowych.
 • Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich.
 • Przeprowadzanie remontów dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
 • Koordynacja robót w pasach drogowych.
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg, oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach.
 • Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, parków i terenów komunalnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem elementów małej architektury, w tym placów zabaw) znajdujących się na terenie miasta.
 • Administrowaniem toalet miejskich znajdujących się na terenie miasta.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2016-03-02 14:58:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-22 12:19:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki