Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowa Mazowieckim

Wstęp Deklaracji

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 1. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 4. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl odpowiada .

 • E-mail: zdium@tomaszow-maz.pl
 • Telefon: 447105742

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działania, zgodnie z przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

 


Raport dostępności GUS 2021


 

Wytworzył:
Agnieszka Tarnawska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2021-03-29 12:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2021-04-14 14:05:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki