Jeżeli przed naniesieniem handlowym prowadzona jest sprzedaż towarów, na dzierżawcy spoczywa również obowiązek zapłaty dziennej opłaty targowej, obowiązującej na terenie Gminy - Miasta Tomaszowa Mazowiecki.

 

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej, obowiązującą na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w następującej wysokości:

      Targowisko Miejskie – Plac G. Narutowicza, ul. Grunwaldzka

1) za zajęcie stanowiska do sprzedaży (za każdy rozpoczęty m²):

    a) w dni targowe, tj. każdy wtorek, piątek i sobotę - 2,30 zł,

    b) w pozostałe dni tygodnia - 1,70 zł;

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza oraz innych pojemników - 1,15 zł

3) przy sprzedaży z samochodu osobowego oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego - 12,00 zł

4) przy sprzedaży z samochodu o ładowności:

- do 1,5 tony włącznie - 15,00 zł

- powyżej 1,5 tony do 3,5 tony włącznie - 17,00 zł

- powyżej 3,5 tony - 25,00 zł

Targowiska Miejskie – ul. Mazowiecka i ul. Akacjowa

1) za zajęcie stanowiska do sprzedaży (za każdy rozpoczęty m²):

    a) w dni targowe, tj. każdy wtorek, piątek i sobotę - 1,70 zł,

    b) w pozostałe dni tygodnia - 1,30 zł;

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego - 12,00 zł

3) przy sprzedaży z samochodu o ładowności:

- do 1,5 tony włącznie - 15,00 zł

- powyżej 1,5 tony do 3,5 tony włącznie - 17,00 zł

- powyżej 3,5 tony - 25,00 zł

Pozostałe miejsca

1) za zajęcie miejsca do sprzedaży (za każdy rozpoczęty m²) - 2,30 zł

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego oraz stanowiącego zaplecze handlowe sprzedającego - 12,00 zł

3) przy sprzedaży z samochodu o ładowności:

- do 1,5 tony włącznie - 15,00 zł

- powyżej 1,5 tony do 3,5 tony włącznie - 17,00 zł

- powyżej 3,5 tony - 25,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Poboru opłaty targowej dokonuje się w gotówce.

Na potwierdzenie przyjętej opłaty targowej inkasent wydaje sprzedającemu dowód wpłaty przy użyciu kasy rejestrującej.

 

Do pobrania:

Uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2016 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 13:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 13:32:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki